Dnes, 22. dubna, má naše Země svátek!

Je to událost, kterou společně s Vámi návštěvníky slavíme v areálu KOVOSTEELu a KOVOZOO už od roku 2007, tedy s výjimkou roků 2020 a 2021. Vždy to byla krásná akce, u které jsme se nejen společně pobavili, ale hlavně jsme si všichni připomněli, jak důležité je pečovat o naše životní prostředí. 

Prosím, nezapomínejte slavit Den Země každý den v roce. Myslete a chovejte se ekologicky. Jedině to je cesta, jak zachovat naši Zemi čistou a zdravou… pro nás, ale hlavně pro naše děti.

Děkujeme a těšíme se na viděnou na našich ekologicky laděných akcích pro veřejnost v KOVOZOO. Pevně věříme, že letos se k nim vrátíme 🙂