MUZEUM KOVÁŘSKÉHO ŘEMESLA v KOVOZOO

Muzeum najdete nad Kovárnou. Uvidíte zde:

  • replika primitivní hliněné hutě na tavení železa
  • ukázky běžných výrobků, které byly v minulosti nezbytnou součástí každodenního života na vesnici
  • ukázky současného průmyslového kovářství
  • ukázky moderního uměleckého kovářství