Celé letní prázdniny bude jezdit náš silniční vláček STEELINKA v pravidelných časech: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30 hod. a proveze Vás po cestě recyklace reálným provozem společností REC Group, ve kterých se zpracovávají různé druhy odpadů. Nástupní i výstupní stanice vláčku je u pokladny KOVOZOO.